De man en zijn werk

Het toeval deed zich voor dat net nadat Cornelis Kiliaan ter wereld kwam de eerste woordenboeken begonnen te verschijnen. Dit gebeurde precies in het decennium na zijn geboorte. Robert Estienne, een man die uit Parijs kwam, was de eerste writingimagedie een echt woordenboek uitbracht. Niet veel later, in 1546, was Joos Lambrecht de eerste persoon die een Nederlands woordenboek uitbracht. Hij was net als Kiliaan werkzaam in een drukkerij, maar dan in Gent. Kiliaan wordt echter gezien als de persoon die het eerst met woordenboeken kwam die het niveau van Lambrecht op zijn minst evenaarde, maar misschien wel overschreden. Deze woordenboeken heetten dictionaria, wat woordenboek ik het Latijns betekent. Voor deze tijd waren er wel bepaalde woordenlijsten uitgebracht. Al was dit de eerste keer dat er echt boeken verschenen, die vanzelfsprekend veel uitgebreider en duidelijker waren.

Het duurde vervolgens tot 1560 voordat hij zelf werken uit zou gaan geven en ging maken. Deze werden nog weleens anoniem uitgegeven, maar ze werden wel degelijk door Kiliaan gemaakt. Dit kwam in eerste instantie doordat hij door zijn werkgever gevraagd werd te helpen bij de creatie van deze werken. Het werk kwam in maar liefst vier talen uit, buiten het Nederlands waren dit Frans, Grieks en Latijn. Daarna duurde het tot 1574 voordat Kiliaan zijn eerste echte eigen werk uitgaf. Dat werk werd genaamd Dictionarium Teutonico Latinum. Het woordenboek had meer dan tweehonderd bladzijden en bevatte eveneens Franse en Duitse woorden en het verband werd hiermee gelegd met het Nederlands. Daarna heeft hij nog gewerkt aan een soort van heruitgave van dit woordenboek. Verbazingwekkend genoeg telde deze maar liefst meer dan 700 bladzijden. Het was dus wel duidelijk dat Cornelis Kiliaan veel ruimte zag voor verbetering in het werk. Daarmee hielp hij de taal ook weer op een goede manier, door steeds meer woorden te omschrijven en uit te leggen.